www.lesbengeschichte.de

Emma (Külz-) Trosseová (1863-1949)

 Emma Trosse, undatiert (c) Sammlung Helmut Poppelreuter (Bad-Neuenahr-Ahrweiler)

Emma Trosseová bola prvou ženou, ktorá uverejnila samostatnú monografiu o homosexualite.

Jej spis s názvom "Kontärsexualita s pohľadom na manželstvo a ženskú otázku" bol v roku 1895 vydaný ako poloanoným. Po ňom v roku 1897 nasledoval ďaľší anonýmny text "Žena? psychologicko-biografická štúdia jednej konträrsexuálky", ktorý bol ešte v tom istom roku ríšskym súdom v Lipsku kvôli previneniu voči paragrafu 184 a.) trestného zákona ako „nemravný spis“ zakázaný.

Emma Trosseová patrila k prvým ženám ktoré v duch sexuálnej reformy o tzv. politike tela a sexualite publikovali: v roku 1897 bola vydaná jej brožúra "je voľná láska nemravnosťou?". Aj napriek týmto výnimočným a ojedinelým publikáciám je o diele a živote Emmy Trosseovej len veľmi málo známe a jej práca bola doposiaľ nehodnotená alebo získala len málo pozornosti.

Podľa istej svedeckej výpovede jej súčastníka, pochádzala zo stredných pomerov, vyrastala v učiteľskej rodine. Patrila k prvým ženám , ktoré v rokoch 1895/1896 na Univerzite Friedricha-Wilhelma v Berlíne získali štatút hosťky-poslucháčky vďaka ktorému mohla navštevovať prednášky na filozofickej fakulte.

Dôvody tohto jej hosťovania a tiež z obdobia jej neskoršieho riadneho štúdia nie sú dodnes známe. Vie sa jedine o jej vzdelaní, jej zamestnaní ako učiteľka a funkcii vedúcej penzionátu.

Taktiež je známa jej práca v Ahrtálerskom sanatóriu jej manžela Georga Alexandra Konštantína Külza (1869-1923) za ktorého sa v roku 1900 vydala a s ktorým sa jej v roku 1902 narodila dcéra Irmgard Külzová (1902-1961, vydatá Quednowá).

V Bad Neuenahr-Ahrweiler patrí Emma Trosseová dodnes k tzv. domovským básnikom.


Christiane Leidinger (Berlin 2005)
anonym (2006)

Suggested citation:
Leidinger, Christiane: Emma (Külz-)Trosse (1863-1949) [online]. Berlin 2005. Available from: Online-Projekt Lesbengeschichte. Boxhammer, Ingeborg/Leidinger, Christiane. URL <https://www.lesbengeschichte.org> [cited DATE].

New research:

Leidinger, Christiane: Transgressionen – Streifzüge durch Leben und Werk von Emma Trosse (1863-1949). Erste Denkerin des Dritten Geschlechts der Homosexuellen und Sinnlichkeitslosen. In: invertito. Jahrbuch für die Geschichte der Homosexualitäten 14. Hamburg: Männerschwarm 2013, S. 9-38.

Leidinger Christiane Emma Trosse (1863-1949), verheiratete Külz – Lehrerin, Leiterin, Autorin. In: Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft 48, Berlin 2011, S. 17-21 (darin: S. 18-21: Literatur von und zu Emma Trosse (Werkbibliographie von 1895-1931, Reprint, Biobibliographie).


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Germany License.

Späť na začiatok strany
home