www.lesbengeschichte.de

johdanto

"Lesbian desire is everywhere,
even as it may be nowhere"
(Martha Vicinus)1

Jokaisen ihmisryhmän tulee päästä käsiksi omaan historiaansa. Tieto omasta menneisyydestämme antaa meille kulttuuriset juuret, esikuviemme perinnön ja kokemuksia, joista voimme oppia ja ottaa mallia tai joita voimme päättää olla seuraamatta. Meiltä lesbonaisilta on periaatteessa kokonaan kielletty oma menneisyytemme. Se on tapahtunut tieten tahtoen, sillä siten meidät on saatu pysymään näkymättöminä, eristyksissä ja vailla valtaa. Lesbolaisen elämänmuodon syrjintä ulottuu oman aikamme tietojen ja käsitysten ohjailusta myös historian ohjailuun."2

Nykyään nimenomaan suurkaupunkien lesbot, homoseksuaalit, vinoviettiset ja transsukupuoliset näyttävät pitävän lesbolaista elämäntapaa hyvinkin näkyvänä ja itsestään selvänä. Mutta silti monet lesbot elävät vielä kaapissa, näkymättöminä ja eristyksissä.

Samanaikaisesti tämän näennäisen näkyvyyden kanssa esitetään totena lesbojen ja transsukupuolisten historiasta, että tätä historiaa on tuskin lainkaan olemassa.

Lesbonaisten tarinat ovat edelleen hatarasti rekonstruoituja – eivätkä ainoastaan saksalaisella kielialueella. Tietoverkoistakaan löytyy tuskin lainkaan lesboja, eivätkä edes lukuisat kybertietosanakirjat ole pystyneet tätä tilannetta muuttamaan.

Lesbojen historia on "[U]nthinkable, silent, invisible" – kuten toteaa enemmän tai vähemmän hauras "kriittinen klishee" "lesbolaisuuden läsnäolosta".3

Tällä online-hankkeella me lesbonaiset haluamme kriittisesti kirjoittaa lesbot mukaan historiaan; tehdä heidät historiassa näkyviksi – niin heidän yksilölliset elämäntarinansa kuin kollektiiviset yhteydet naisia rakastavien naisten kesken.

Lesbohistorian online-projekti tähtää näkyvyyteen sekä historiassa että nykyisyydessä. Se on osa lesbolaisen olemassaolon ja toiminnan mitätöimisen vastaista liikettä.

Historian jälleenrakentaminen tapahtuu tässä hankkeessa muistamisen kulttuurin ja historiasta oppimisen periaatteella. Haluamme nostaa esiin mahdollisuuden – emme pakkoa – historiallisesti positiiviseen samastumiseen yhtä hyvin kuin rajoittumiseenkin.

Otsikko "Lesbohistoria" saattaa ihmetyttää joitakuita: ensinnäkin, koska on juuri päästy niin pitkälle, että lesbolaisuus tiukkana identiteettikategoriana on rikottu ja toisaalta koska vasta 1970-luvulla kehitetyn nykyaikaisen käsitteen (kuten 'lesbo') käyttäminen historiasta puhuttaessa on kiistanalaista. On esitetty oikeutettuja varoituksia, että käsitteen käyttäminen lukitsee ja rajoittaa 'lesbo'-sanan merkityksen ja siten yksinkertaistaa tai yleistää historiallista kehitystä.

Emme toisaalta ajattele niinkään, että 'lesbo'-käsitteen käyttäminen johdonmukaisesti edellyttäisi lesbolaista identiteettiä, tuottaisi yksinkertaisia jatkumoita, kumoaisi historiallisia sidonnaisuuksia ja dynamiikkoja tai heijastaisi suoraan modernit käsitteet historiaan; kiistäisi naisrakkauden toisenlaiset ilmenemismuodot tai muutoin esittäisi historian yksinkertaistettuna.4 Nämä ongelmat kuuluvat mielestämme tieteellisen tutkimuksen ja julkaisemisen tehtäviin eivätkä sinänsä estä käsitteen käyttämistä.

Käytämme "lesbohistorian" nimilappua poliittisena etikettinä historian naisten (sekä välimuotonaisten ja transsukupuolisten) ei-heteroseksuaalisille kokemuksille ja henkilökohtaisille, osaksi poliittisille elämäntavoille. Tämä on mielestämme välttämätöntä mm. siksi, että valtavirran historiankirjoitus – usein jopa feministinen historiankirjoitus – yhä edelleen joko implisiittisesti tai peräti eksplisiittisesti lähtee siitä, että kaikki historian naiset olisivat eläneet heteroseksuaalisesti.

Pyrimme luomaan lesbian-like -teoriaa; teoriaa, joka tekee lesbot näkyviksi myös historiassa ja samalla huojuttaa lesbolaisuuden kategoriaa, siellä missä se on päässyt liiaksi vakautumaan. Tarkoituksemme on leikitellä epävakaudella ja oppia siitä. Lesbian-like -käsite painottaa toimintaa identiteetin asemesta; elämäntapaa henkilön asemesta. Koska se ei viittaa ahtaasti vain seksuaalisuuteen, vaan koska myös käyttäytyminen ("behaviour"), kiintymys ("affection") ja sinkkuna eläminen voidaan tulkita tällä käsitteellä, naishistoriaa voidaan uudistaa ja lesbohistoriaa rikastuttaa tällä "shokkiterapialla".5

Väistämättä epätäydellinen luettelo lesbojen erilaisista nimityksistä tämän sivuston johdannossa sekä siihen liittyvät keskustelut havainnollistavat vain yhtä toistaiseksi jälleenrakennettavissa olevaa kappaletta saksankielistä lesbohistoriaa.

Tässä (nollabudjetilla toimivassa!) online-hankkeessamme painopiste on aluksi historiallisesti lesbolaisten naisten elämäkerroissa ja historiallisessa tiedossa 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alusta, maantieteellisesti Saksassa. Sivuston perspektiiviä voidaan ja täytyykin ajan mittaan laajentaa.

Erityisesti tahtoisimme nostaa esiin kolme naista, jotka tekivät aktiivisesti lesbopolitikkaa: Johanna Elberskirchenin (1864–1943), Theo Anna Sprünglin alias Anna Th. Rülingin (1880–1953) ja Emma (Külz-)Trossen (1863–1949).

Sillä nämä kolme kirjoittavaa naista eivät ole historiallisesti merkittäviä ainoastaan saksalaiselle kielialueelle, vaan myös lesbojen ja yleisemminkin homoseksuaalien emansipaatiolle seksuaalireformin ja seksuaalitieteen alalla. "Homoseksuaalisen persoonallisuuden" seksuaalitieteellinen rakentaminen, joka kehittyi saksalaisella kielialueella 1800-luvun lopulta alkaen, levisi moniin muihin (todennäköisesti lähinnä läntisiin) maihin. Tähän tieteelliseen keskusteluun nämä kolme naista antoivat oman panoksensa 1900-luvun alussa, ja he kykenivät joko suorasti tai epäsuorasti vaikuttamaan monien maiden ja alueiden lesbojen itseymmärrykseen, poliittisiin keskusteluihin ja (enimmäkseen yksilöllisiin) taisteluihin.

Näiden kolmen naisen elämäntarinoita kerrottaessa ei tule millään muotoa kaunistella heidän osittain ambivalentteja, ristiriitaisia ja poliittisesti torjuttavia ajatuksiaan, julkaisujaan ja toimintojaan, jotka liittävät heidät rotuhygienian, nationalismin, militarismin ja kolonialismin oppeihin.

Yksittäisten naissuhteissa eläneiden ja lesbo- ja homopoliiittisesti aktiivisten naisten elämäkertaluonnosten ohella valaisemme toisena painopistealueena lesbojen historiaa saksalaisessa elokuvassa. Sivustollemme on koottu lesboelokuvien kronikka, elokuvaluettelo sekä tilastotietoa elokuvien lesbolaisen sisällön määristä.

Lisäksi sivut tarjoavat tekstejä paikallisesta lesbohistoriasta, dokumentteja ja kuvia muistettavista ja muisteltavista historiallisista lesboista, aikakirjoja pengottavaksi ja lisätutkimusten innoittajaksi, kirjallisuusluetteloita omalle koneelle ladattaviksi ja kokoelman historia-aiheisia linkkejä.

Kiitämme sydämellisesti Claudia Schoppmannia ja Regula Schnurrenbergeriä heidän käyttöömme antamistaan lesbojen muotokuvista ja heidän arvokkaista vihjeistään.

Pitääksemme nämä sivut mahdollisimman helppokäyttöisinä olemme luopuneet monimutkaisten animaatioiden käytöstä.

Vaikka olisi ollut poliittisesti ensiarvoisen tärkeää ja vaikka niin oli suunniteltu, lesbengeschichte.de ei ole valitettavasti esteetön verkkosivu, sillä emme löytäneet sellaista suunnittelijaa, joka olisi pystynyt ohjelmoimaan niin monimutkaisen sivuston ja olisi vielä tehnyt sen solidaarisesti ilman palkkiota. Meille on sydämen asia mahdollistaa sivujemme käyttö juuri niille lukijoille, jotka eivät pääse käsiksi tavanomaisesti tuotettuun tietoon – työskentelemme edelleen sinnikkäästi tämän päämäärän saavuttamiseksi!

Näkövammaisille lukijoillemme tarjoamme oman palvelun: saksan- ja englanninkieliset tekstit ovat tilattavissa meiltä sekä teksti- että äänitiedostoina.

Pyydämme jokaista, jolla olisi aikaa ja harrastusta muokata sivuistamme esteettömiä versioita, ottamaan meihin yhteyttä!

Laajentaaksemme sivujemme käyttökelpoisuutta olemme pyrkineet saamaan aikaan useita kieliversioita. Kiitämme tässä vielä kerran kaikkia kolmeakymmentä naista ja lesboa, jotka ovat tähän mennessä – solidaarisesti ja ilman palkkiota – kääntäneet online-projektin tekstejä seitsemälle eri kielelle!!!

Lisäksi kuuluu sydämellinen kiitos kaikille 13 kölniläiselle ja bonnilaiselle lahjoittajalle, joiden ansiosta oli mahdollista 550 €:n turvin kattaa ainakin osittain sivujen suunnittelu ja ohjelmointi sekä tietoliikennekustannukset!

Nika Schwabia (Pro-Me-Dia) kiitämme lämpimästi sisällön muokkaamisesta verkkosivuiksi sekä hänen solidaarisesta sitoutumisestaan.

Huomautuksista ja aloitteista, teksteistä ja käännöksistä, ruusuista ja risuista sähköpostitse tai Yhteydenoton kautta tai Keskustelufoorumissa olisimme kovin iloisia. Toivotamme lukijoillemme hauskaa, jännittävää ja innoittavaa lukunautintoa.


Lesbofeministisin terveisin Bonnista ja Berliinistä


Ingeborg Boxhammer ja Christiane Leidinger
Anu Karlson (Suomennos, Helsinki 2005)


© lokakuu 2005


[1] Vicinus, Martha: "They wonder to which sex I belong". The Historical Roots of the Modern Lesbian Identity. Feminist Studies 3/1992, 467-497, tässä: 468. Suomeksi: "Lesbistä halua on kaikkialla, vaikkei sitä näkyisi missään.“
[2] Lesbian History Group: ...und sie liebten sich doch. Lesbische Frauen in der Geschichte 1840-1985. Göttingen: Daphne 1991, 2f. [Alkup.: Not a Passing Phase: Reclaiming Lesbians in History, 1840–1985. London: The Women's Press 1989. Suomeksi: …ja he rakastivat kuitenkin toisiaan. Historian lesbonaisia 1840–1985].
[3] Traub, Valerie: The Rewards of Lesbian History (Review Essay). Feminist Studies 2/1999, 363-394. Suomeksi: "ei kuviteltavissa, kuulumaton [mykkä], näkymätön" lautet das "kritische Klischee über die Präsenz von Lesbianismus".
[4] Katso myös Steidele, Angela: "Als wenn Du mein Geliebter wärest". Liebe und Begehren zwischen Frauen in der deutschsprachigen Literatur 1750–1850 (”Ikään kuin olisit rakastettuni.“ Naisten välinen rakkaus ja halu vuosien 1750–1850 saksankielisessä kirjallisuudessa). Stuttgart/Weimar: Metzler 2003, 22; sekä Micheler, Stefan: Selbstbilder und Fremdbilder der 'Anderen'. Männer begehrende Männer in der Weimarer Republik und der NS-Zeit (Omiakuvia ja ‚toisten’ vieraskuvia. Miestä haluavia miehiä Weimarin tasavallassa ja natsiaikana). Konstanz: UVK 2005, 49–51.
[5] Bennett, Judith M.: "Lesbian-Like" and Social History of Lesbianism. Journal of the History of Sexuality 1/2/2000, 1–24, tässä: erit. 11–.; 13–.; 16–.; 24. Suomeksi ”lesbonkaltainen”.